STATUT PRZEDSZKOLA

W związku z aktualizacją, statut jest niedostępny. Nowy statut zamieszczony zostanie na stronie do dnia 25 sierpnia 2018r.