STATUT PRZEDSZKOLA

Aktualny statut Przedszkola dostępny jest pod poniższym linkiem:.

 

STATUT PRZEDSZKOLA