PLAN DNIA

06:45 – 08:00 – schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i kierowane,
praca indywidualna i wyrównawcza
08:00 – 08:15 – ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe
08:15 – 08:30 – czynności porządkowe, przygotowanie do śniadania
08:30 – 09:00 – śniadanko
09:00 – 10:00 – zajęcia edukacyjne grupowe z elementami SI, RRVS i MDS, zajęcia dodatkowe
10:00 – 10:15 – czynności porządkowe
10:15 – 11:45 – pobyt na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki
11:45 – 12:00 – czynności higieniczne, przygotowanie do zupy
12:00 – 12:30 – zupka
12:30 – 13:45 – odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie utworów literatury dziecięcej
(zabawy swobodne, gry stolikowe, układanki, zabawy konstrukcyjne)
13:45 – 14:00 – czynności porządkowe, przygotowanie do II dania
14:00 – 14:30 – II danie
14:30 – 15:45 – zabawy swobodne w sali, praca indywidualna i wyrównawcza
15:45 – 16:00 – czynności porządkowe, przygotowanie do podwieczorku
16:00 – 16:30 – podwieczorek
16:30 – 17:00 – zabawy integracyjne, czytanie książeczek, odbieranie dzieci